Etapy transformacji cyfrowej i wzrost wykładniczy

28 kwietnia 2023by Artur Piekarczyk0
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/04/Digital-Dots-PPT-Templates-1024x768-1-e1589202354978.jpg

Wiele mówi się o transformacji technologicznej i o cyfryzacji, ale rzadko kiedy dokładnie opisuje się te procesy. Spróbujmy na podstawie jednej z wielu definicji transformacji cyfrowej przejść przez każdy z etapów tej wieloznacznej zmiany.

Do analizy posłuży nam definicja 6D Petera Diamandisa. Jej nazwa pochodzi od słów: Digitalizacja, Decepcja, Destrukcja, Demonetyzacja, Dematerializacja, Demokratyzacja. Definicja ta jest niezwykle trafiona, ponieważ uwzględnia nie tylko słownikowe wyjaśnienie zjawiska, lecz także – poprzez niezwykle opisowy i wizualny rodzaj definicji problemu – daje pełny obraz świata, który na naszych oczach przechodzi przemianę.

Zacznijmy zatem od digitalizacji, czyli od zamiany środowiska tradycyjnego (fizycznego) na cyfrowe. Ten początek transformacji jest niezbędny, aby przejść do kolejnych etapów – brak danych w środowisku cyfrowym uniemożliwia bowiem realizację kolejnych kroków. Cyfryzacja to nic innego, jak wirtualizacja i zamiana fizyczności na postać bitową; to zamiana postaci na łatwiejszą do przenoszenia, przekształcenia i dostarczenia. Trzeba pamiętać, że zamianie mogą podlegać nie tylko produkty i usługi, lecz także procesy i struktury.

Decepcja (drugi etap transformacji cyfrowej), czyli przejście ze wzrostów w skali linowej na skalę wykładniczą, to nic innego, jak informacja dla nas. Jeśli dostaliśmy przyrosty wykładnicze, to digitalizacja miała sens i dostarczony klientowi system wartości ma potencjał i skalę. I jeśli ta skala osiąga przyrosty w dłuższym horyzoncie czasu, to następuje destrukcja znanych tradycyjnych modeli biznesowych w obszarze, w którym nastąpiło wdrożenie.

Świat dzięki naszej innowacji już nigdy nie będzie taki sam, bo zmiana w dostarczaniu wartości na skalę globalną została dokonana. Ta swoista destrukcja (trzeci etap transformacji cyfrowej) sprawia, że coś, co wcześniej pozwalało zarobić, staje się bezużyteczne, a coś, co podlegało wymianie na pieniądze, jest bezwartościowe. Dzieje się tak dlatego, że nasz nowy model doprowadził do demonetyzacji (czwarty etap transformacji cyfrowej) wcześniej znanych w naszej branży elementów pośrednich. Wszystko to prowadzi do dematerializacji, czyli piątego etapu transformacji cyfrowej.

Prawdziwa transformacja doprowadza do zaniku towarów, produktów, procesów biznesowych oraz systemów pośredniczących i dystrybucyjnych. Wiele elementów wcześniejszego łańcucha wartości ulega dematerializacji i zamienia swą fizyczną postać na cyfrową. Trzeba jednak pamiętać, że postać cyfrowa nigdy idealnie nie odzwierciedli postaci fizycznej, a to oznacza, że procesy przeprowadzane cyfrowo będą czymś zupełnie innym niż procesy fizyczne. Transformacja cyfrowa daje nowe możliwości, przede wszystkim przyśpiesza proces realizacji wartości oczekiwanej przez klienta. Dzięki cyfryzacji potrzeby są zaspokajane szybciej i na znacznie większą skalę. Produkty i usługi stają się ogólnie dostępne, tanieją, a czasami są wręcz dodatkiem do innego oferowanego dobra. To pozwala osiągnąć szósty etap transformacji cyfrowej, czyli demokratyzację. Nasze produkty i usługi, nasza umiejętność realizacji ludzkich potrzeb osiąga nieznaną dotychczas globalną skalę i staje się standardem dla każdego człowieka w każdym zakątku globu.

Prawdziwa transformacja cyfrowa oznacza globalny zasięg wszystkich naszych działań. Jest ona możliwa w każdej branży. Trzeba tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, kto pierwszy zajmie pozycję lidera i uzyska wzrosty wykładnicze, doprowadzając do całkowitej zmiany danego sektora. Jeśli chcesz, aby była to Twoja firma, to wiemy, jak Ci w tym pomóc.

Artur Piekarczyk

Będąc w połowie drogi między byciem dorosłym a emerytem, widzę znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Przede wszystkim dostrzegam bardzo wyraźnie, jak wiele jeszcze mogę osiągnąć i zobaczyć. Mieć cel – to piękne uczucie.

Zostaw opinię

O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Porozmawiajmy
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Najnowsze Wpisy

Copyright by ALLWINS. All rights reserved.