https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/11/marketing-b2b.jpg

Czym jest marketing B2B? W największym skrócie będą to działania skierowane na pozyskanie klienta biznesowego na nasze produkty lub usługi. Proste i jasne, jednak czytając od jakiegoś czasu różne branżowe publikacje, raporty czy wnioski oceniam, że jednak marketing B2B należałoby podzielić na ten związany ze świadczeniem usług i ten związany ze sprzedażą produktów.   Marketing...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/10/kuchinox-fb-1080x640.jpg

Pojawienie się światowej pandemii koronawirusa dla wielu działalności to zagrożenie i ograniczenia lub całkowite zablokowanie normalnego działania. Czy w takim momencie czekać na bieg wydarzeń, a może mimo ograniczeń spojrzeć na potencjalnie nową drogę?  Choć współpracę z polskim producentem i dystrybutorem produktów sanitarnych firmą Kuchinox rozpoczęliśmy jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce, to trudny...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/10/budowanie-bazy.jpg

Budowanie cyfrowych opisów produktów to operacja, która nigdy się kończy, jest monotonna, wymaga branżowej wiedzy i ciągłych poprawek związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku, organizacji czy technologii. Często pierwsze impulsy do budowania cyfrowej bazy są związane z projektem budowania platformy e-commerce. Najczęściej wszyscy są skupieni na dostarczeniu technologii sklepu online w zakładanym terminie i koszcie,...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/10/standaryzacja.jpg

 Czym jest standard opisów? Standaryzacja to uspójnienie, wyrównanie, dopasowanie, które zawsze ma na celu stworzenie ujednoliconej formy, którą będą stosowały podmioty, systemy, społeczności na większym obszarze, a nawet na całej ziemi. Jednym z podstawowych standardów jest układ SI jednostek, który określa że wagę wyrażamy w gramach, długości w metrach, czas w sekundach itd. Choć nie...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/09/budowanie-bazy-artykul.jpg

W organizacjach pracujących w modelu tradycyjnej sprzedaży (salon, punkt sprzedaży) wiedza o produkcie przekazywana jest przez bezpośredni kontakt pomiędzy kupującym a sprzedawcą. To pracownik działu handlowego poszukuje szczegółowych informacji przeglądając katalogi producenta, a po kilku latach operowania w tej samej branży jest w stanie najpopularniejsze produkty zapamiętać i w środku nocy z głowy przytoczyć dowolne...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/otree-10_Obszar-roboczy-1-kopia-3-1024x640.png

Z cyklu polecane artykuły, poniżej bardzo dobry artykuł Dawida Sadulskiego z OTREE, z którym mieliśmy okazje realizować wiele ciekawych projektów związanych z wdrożeniem platform B2B, a którego firma jest obecnie jednym z partnerów Allwins. Mija 10 lat mojej pracy z platformami B2B. Wdrażałem projekty, których sprzedaż osiągnęła 600 mln obrotu w kanale online. Miałem kontakt...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/04/motion-graphics-of-3d-abstract-geometric-shape-transformation-background_r8yz0ejie_thumbnail-full01-1024x576-2-e1589202373306.png

Jakie problemy ma rozwiązać lub jaką potrzebę ma zaspokoić oprogramowanie? Jaką rolę odgrywa oprogramowanie we wspieraniu realizacji wizji lub strategii? Kto będzie użytkownikiem oprogramowania: klient, pracownik, a może dostawca? Jaką technologię preferuje przedsiębiorstwo? Czy pracownicy posiadają kompetencje do samodzielnej implementacji oprogramowania? Jaki jest budżet przeznaczony na konkretny projekt? To tylko wybrane pytania, które trzeba zadać...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/Kulki-1280x640.png

Klasyczne i dobrze znane metody konkurowania – takie jak cena (niski koszt), wyróżnianie się produktami innowacyjnymi lub ponadprzeciętnej jakości, a także stosowanie nowych technologii – mają i będą miały znaczenie jako źródła przewagi nad konkurentami. Jednak te czynniki przestają być wystarczające do osiągnięcia sukcesu. Wiele produktów – mimo że pochodzą od różnych, konkurencyjnych firm –...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/04/pexels-photo-194094-1024x681-1-1024x681-1-1024x640.jpeg

Przed rozpoczęciem transformacji przedsiębiorstwa warto zapoznać się z dwiema podstawowymi teoriami zarządzania zmianą: twardą (E) i miękką (O). Teoria twarda jest oparta na wartości ekonomicznej i ma na celu szybką poprawę wyników finansowych dzięki głębokiej restrukturyzacji. Tu zmiana zachodzi najczęściej przez odgórne polecenie rady nadzorczej, zarządu lub właściciela. Natomiast teoria miękka opisuje podejście do zmiany...

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/04/Digital-Dots-PPT-Templates-1024x768-1-1024x640.jpg

Wiele mówi się o transformacji technologicznej i o cyfryzacji, ale rzadko kiedy dokładnie opisuje się te procesy. Spróbujmy na podstawie jednej z wielu definicji transformacji cyfrowej przejść przez każdy z etapów tej wieloznacznej zmiany. ​Do analizy posłuży nam definicja 6D Petera Diamandisa. Jej nazwa pochodzi od słów: Digitalizacja, Decepcja, Destrukcja, Demonetyzacja, Dematerializacja, Demokratyzacja. Definicja ta jest niezwykle...

O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/E-Izba_logo-01.png
Porozmawiajmy
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Najnowsze Wpisy
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/E-Izba_logo-01.png

Copyright by ALLWINS. All rights reserved.