PRACA NA WIELU POZIOMACH

Nasze podejście

Pracując z firmami naszych klientów, poszukujemy najlepszej drogi rozwoju w cyfrowo zmieniającym się świecie. Zmiana może mieć charakter transformacji całej firmy lub dotyczyć tylko wybranego jej obszaru. Jesteśmy zaangażowani w każdy etap od budowy koncepcji, planu, harmonogramu, wdrożenia po efekt końcowy.
Poznaj nasze podejście…
Nasze-podejscie schemat
WIZJA I PLAN DZIAŁANIA

Strategia

Praca nad strategią to sztuka zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Udzielenie dobrych odpowiedzi to punkt wyjścia do określenia możliwych scenariuszy rozwoju firmy. Zanim jednak rozpocznie się zmiana, trzeba określić lukę (ang. gap) między tym gdzie firma jest obecnie, a gdzie chce być.

Gdy już posiądziemy tę wiedzę, możemy wspólnie przystąpić do wytyczenia drogi rozwoju biznesu, organizacji i technologii. Kolejność nie jest tu przypadkowa – technologię traktujemy bowiem jako narzędzie służące do realizacji celów biznesowych i przekształcania organizacji.

Warsztaty strategiczne
Strategia cyfryzacji
Analizy strategiczne
Nowy model biznesowy
Audyt dojrzałości cyfrowej
Zarządzanie zmianą
Nasze podejscie - Strategia
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/Procesy2-e1589199519147.png
EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Procesy

Nie każdy proces można lub warto automatyzować. Naszą rolą jest obiektywna ocena procesów i działań, jakie wykonuje firma, w szczególności procesów wchodzących ze świata zewnętrznego lub wychodzących do niego. Gdy już rozpoznamy procesy, wspólnie z kadrą zarządzającą firmy znajdujemy nowy sposób ich realizacji.

Systemy informatyczne dają coraz większe możliwości optymalizacji procesów przy jednoczesnym wzroście ich dostępności – dzieje się to m.in. dzięki wprowadzaniu rozwiązań chmurowych. Nie ma jednak rozwiązań IT, które same rozwiążą wszystkie problemy firmy. Dlatego docelowy proces definiujemy zawsze we współpracy z naszym klientem.

Mapy procesów
Analiza procesów
Modele "To Be"
Identyfikacja luk
Wymagania dla IT
Dokumentacja wdrożeniowa
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ROZWÓJ KOMPETENCJI

Ludzie

Powodzenie każdej strategii zależy od ludzi oraz ich kompetencji i talentów. Współcześnie tylko nieliczne firmy są w stanie zatrudnić ekspertów z coraz większej liczby złożonych obszarów. Większość przedsiębiorstw potrzebuje partnerów, czyli dostawców: wiedzy, rozwiązań i narzędzi informatycznych. Na początku procesu wdrażania strategii dowiadujemy się, kogo mamy „na pokładzie”.

Na to pytanie odpowiadamy wspólnie z osobami zarządzającymi firmą, a następnie szukamy optymalnej kombinacji pracowników i zewnętrznych dostawców wiedzy i rozwiązań IT. Bardzo ważne jest, aby określić tzw. rdzeń kluczowych kompetencji, które powinny znajdować się wewnątrz organizacji, ponieważ dla działalności firmy mają znaczenie strategiczne.

Tworzenie zespołów projektowych
Planowanie komunikacji
Zarządzanie projektami
Moderowanie projektów
PMO
Szkolenia wdrożeniowe
Nasze podejscie - Ludzie
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/05/Technologia-e1589199436906.png
ROZWIĄZANIA SKROJONE NA MIARĘ

Technologia

Nasze podejście i kolejność działania to nie przypadek. Z doświadczenia wiemy, jak łatwo jest kupić system, platformę lub aplikację, a potem nie potrafić ich w pełni wykorzystać lub wdrożyć, a tym samym – przeżyć rozczarowanie efektami biznesowymi. Dobór technologii musi mieć silny kontekst nie tylko biznesowy, lecz także ekonomiczno-organizacyjny.

Innymi słowy, musimy rozumieć, na jaką technologię nas stać zarówno w sensie finansowym, jak i pod kątem zdolności do postępu – tu ważne są m.in. posiadane przez pracowników firmy kompetencje oraz kultura organizacyjna wspierająca rozwój i utrzymanie wskazanej technologii.

Architektura IT
Ocena systemów
Dokumentacja RFP
Wsparcie przy wyborze
Zarządzanie projektem
Doradztwo przy integracji
bt_bb_section_top_section_coverage_image
WSPÓLNIE DZIAŁAMY I ODPOWIADAMY

Od impulsu
do wygrywającej zmiany

Poznajemy i uczymy się organizacji, ale przede wszystkim angażujemy się w proces zmian aby wspólnie osiągać zaplanowane cele.

KROK 1Zrozumienie

Warunkiem dobrej współpracy jest wzajemne zrozumieniu i autentyczna chęć współpracy. Chcemy dobrze zrozumieć biznes i cele naszych klientów, a nasi klienci powinni poznać nas i nasz sposób działania.

KROK 2Diagnoza

Każda organizacja ma swoją specyfikę, kulturę, model działania. Bez jej poznania nie można proponować jakiegokolwiek rozwiązania.

KROK 3Rozwiązanie

Kluczowy etap w całym procesie, tylko wspólnie wypracowane rozwiązania mają szanse na efektywne wdrożenie.

KROK 4Wdrożenie

Rozwiązanie było kluczowe, ale nie krytyczne. Proces wdrożenia przesądza o powodzeniu. Dlatego tutaj nasze zaangażowanie jest największe.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Porozmawiajmy
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Najnowsze Wpisy

Copyright by ALLWINS. All rights reserved.