ALLWINS > Usługi > Zarządzanie projektami (PM)
EFEKTYWNE OSIĄGANIE REZULTATÓW PROJEKTOWYCH

Zarządzanie projektem wdrożeniowym (PM)

Wdrożenie systemu jest niezwykle fascynującym procesem, ale może przerodzić się w koszmarne przeżycie dla organizacji. Analiza przedwdrożeniowa definiuje ramowy plan oraz wskazuje jak procesy wewnętrzne oraz systemy powinny funkcjonować docelowo.

Doświadczenie pokazuje jednak, że nawet najlepszy plan wymaga pewnej elastyczności od organizacji oraz dostawcy oprogramowania, aby efekt końcowy był satysfakcjonujący i rynkowy.

Pełen proces wdrożenia w średniej wielkości firmach trwa 6-12 miesięcy, w tym czasie potrzeby klientów, firmy oraz otoczenia mogą ulec zmianie, dlatego też aspekt dostosowania planu zadań i ich priorytetów jest równie istotny jak dobrze przygotowana analiza przedwdrożeniowa.

Skuteczne wdrożenie to takie w którym został osiągnięty założony cel nie tylko technologiczny, ale przede wszystkim biznesowy. Nasze usługi zarządzanie projektem wdrożeniowym są nakierowane na dostarczenie korzyści biznesowych w jak najkrótszym czasie, aby system mógł jak najlepiej pracować dla klientów w środowisku produkcyjnym.

Zarządzanie projektem (PM)
Plan prac i dobra komunikacja
Precyzyjny plan działania, efektywnie wykorzystane zasoby i wiedza o postępie prac.
Podział zadań i odpowiedzialności
Określone granice odpowiedzialności i zakresy zadań pomiędzy dostawcą oprogramowania a organizacją.
Narzędzia komunikacji i egzekwowania zadań
Propozycja narzędzi do skutecznej komunikacji i egzekwowania zadań.
Najlepsze praktyki zarządzania projektem wdrożeniowym
Rekomendacje rozwiązań i wskazywanie najlepszych praktyk.
Czas – Budżet - Jakość
Zarządzanie i monitorowanie czasu, budżetu i zakresu wdrożenia.
Ograniczenie ryzyk
Komunikowanie ryzyk projektowych i sposobów ich ograniczenie.
https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/03/TAMAS-JESZTAK-160x160.jpg

PARTNER ZARZĄDZAJĄCYTamas Jesztak

Działający system w firmie,
będzie tak dobry jak komunikacja w zespole w czasie jego wdrożenia.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Działający system w firmie,
będzie tak dobry jak komunikacja w zespole w czasie jego wdrożenia.

https://allwins.org/wp-content/uploads/2020/03/TAMAS-JESZTAK-160x160.jpg

PARTNER ZARZĄDZAJĄCYTamas Jesztak

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nasze wsparcie

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WDROŻENIOWYM

  • Podział zadań i obowiązków na członków zespołu
  • Priorytetyzacja zadań i ich egzekwowanie
  • Wskazywanie najlepszych praktyk

ZARZĄDZANIE CZASEM I BUDŻETEM WDROŻENIA

  • Pilnowanie harmonogramu wdrożenia
  • Pilnowanie kosztów projektu
  • Pilnowanie zakresu projektu

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W CZASIE WDROŻENIA SYSTEMU

  • Komunikowanie zmiany zakresu projektu i wskazywanie ryzyk lub korzyści
  • Informowanie zarządu o zmianie, jak wpływa na czas, koszt lub zakres
  • Przygotowanie pracowników do pracy z nowym systemem. Zarządzania zmianą i kompetencjami.

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY Z NOWYM SYSTEMEM

INSPIRACJE OD ALLWINS

Polecane artykuły

INSPIRACJE

10 barier wdrożenia ecommerce B2B

bt_bb_section_top_section_coverage_image
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Porozmawiajmy
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Najnowsze Wpisy

Copyright by ALLWINS. All rights reserved.